gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโล่เกียรติยศ นักวิจัยเด่น ของ สกว. ๒๑ พ.ค๕๘

21-5-2015-1

พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห. ร่วมพิธีมอบโล่เกียรติยศ ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี ๕๘

โดยมีนักวิจัย วท.กห. เป็นนักวิจัยร่วมวิจัยเสื้อเกราะกันกระสุนร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ต.ณรัตน์ ศรีรัตน์ รองจก.วท.กห.เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ๒๐ พ.ค.๕๘

20-5-2015-1

พล.ต.ณรัตน์ ศรีรัตน์ รอง จก.วท.กห.(๑)เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงกลาโหม ครั้งที่ ๑ โดยมี รศ.ดร.ดำรง วัฒนา อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์ฯเป็นผู้บรรยาย

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พ.อ.สิปปภณ มีแก้ว รอง ผอ.สนป.วท.กห.หัวหน้าชุดทำงานการจัดการความรู้และคณะฯ ๑๕ พ.ค.๕๘

15-5-2015-16

พ.อ.สิปปภณ มีแก้ว หัวหน้าชุดทำงานการจัดการความรู้ เรื่องการพัฒนาคำขอโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารและคณะได้

สัมภาษณ์ หาข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาของ สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้คำชี้แจงและข้อมุลที่เป็นประโยชน์

อย่างมาก

 

อ่านเพิ่มเติม...