gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ต.ดำรงศักดิ์ วรรณกลาง รอง จก.วท.กห. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน ๓๐ พ.ค.๕๗

30-5-2014-1

พล.ต.ดำรงศักดิ์ วรรณกลาง รอง จก.วท.กห. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนชั้นยศ สิบโท จำนวน ๖ นาย ณ ห้องพิธี วท.กห. ชั้น ๕ อาคาร สป.(แจ้งวัฒนะ) เมื่อ ๓๐ พ.ค.๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ต.ดำรงศักดิ์ วรรณกลาง เป็นประธานการประชุมการนำผลงานวิจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ๒๗ พ.ค.๕๗

27-5-2014-1

พล.ต.ดำรงศักดิ์ วรรณกลาง รอง จก.วท.กห. เป็นประธานในการประชุม การนำผลงานวิจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ พัน. สห.สป.

และ ร้อย รส.ศอว.ศอพท. ณ ห้องประชุม วท.กห. ๑ ชั้น ๕ อาคาร สป.(แจ้งวัฒนะ) เมื่อ ๒๗ พ.ค.๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ท.ณรงค์ อุทะนุต ปษ.สป.และคณะเยี่ยมชมดูงานที่ สวทช. เมื่อ ๒๓ พ.ค.๕๗

23-5-2014-1

พล.ท.ณรงค์ อุทะนุต ปษ.สป. ช่วยปฏิบัติราชการที่ วท.กห. อีกหน้าที่หนึ่ง และคณะเยี่ยมชมดูงานและหารือ

เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างงานวิจัยที่ สวทช. โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ของ สวทช. ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม

ณ ห้องประชุม สวทช. เมื่อ ๒๓ พ.ค.๕๗

อ่านเพิ่มเติม...