gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ต.นพพงษ์ กิจรัตนา รอง จก.วท.กห.เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่องแนวทางการจัดซื้อฯ ๒๔ มี.ค.๕๘

24-3-2015-1

พล.ต.นพพงษ์ กิจรัตนา รอง จก.วท.กห.(๒) ทำพิธีเปิดการอบรม "เรื่องทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการกำหนดขอบเขต

ของการจ้าง" บรรยายโดยอาจารย์ สามารถ แสงรินทร์ จากกรมบัญชีกลาง   

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ต.นพพงษ์ กิจรัตนา รอง จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน ๑๙ มี.ค.๕๘

19-3-2015-1

พล.ต.นพพงษ์ กิจรัตนา รอง จก.วท.กห.(๑) และ นขต.วท.กห. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน

จำนวน ๓ นาย ณ ห้องพิธี วท.กห.

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ต.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ ผอ.สนป.วท.กห.เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษฯ ๑๘ มี.ค.๕๘

18-3-2015-1

พล.ต.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ ผอ.สนป.วท.กห. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการประชาสัมพันธ์

ในหน่วย สป. ณ ห้องประชุม ชั้น๙ อาคาร สป.(ศรีสมาน)

อ่านเพิ่มเติม...