gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศชั้นสัญญาบัตรฯ ๒๓ มิ.ย.๖๓

23-6-2020-120

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศชั้นสัญญาบัตรจำนวน ๓ นาย อัตตรา นาวาอากาศตรี

เรืออากาศเอก และ ร้อยเอก

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานฯ ๒๓ มิ.ย.๖๓

23-6-2020-1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์ กห.

ครั้งที่ ๒/๖๓ โดยมีผู้ประกอบการมาชี้แจงเรื่องเทคโนโลยีที่ทางผู้ประกอบการมี และสามารถต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่

สายการผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ ตามที่กองทัพต้องการ

อ่านเพิ่มเติม...