gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการเสนองบประมาณฯ ๑๔ พ.ย.๖๒

14-11-2019-39

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการเสนองบประมาณด้านการวิจัยและ

พัฒนา กห. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี สงป.กห., สนผ.กห.,หน่วยประสานการวิจัยเหล่าทัพเข้าร่วมหารือ

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนจำนวน ๑ นาย ๑๔ พ.ย.๖๒

14-11-2019-1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนชั้นยศ ส.อ. จำนวน ๑ นาย

อ่านเพิ่มเติม...