gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ ๓๑ มี.ค.๖๓

31-3-2020-1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ Covid 19 และติดตามงาน

ประจำสัปดาห์ และประชุมหารือในการบริหารจัดการเรื่องบ้านพักข้าราชการพื้นที่บางจากที่ วท.กห. เป็นผู้ดูแล

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม อกวท.กห. (บริหาร) เร่งด่วน ๒๓ มี.ค.๖๓

23-3-2020-1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. มอบให้ พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห.(๒) เป็นประธานการประชุม

อกวท.กห. (บริหาร) วาระเร่งด่วน เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยในชุดโครงการภาคใต้ จำนวน ๓ โครงการ

อ่านเพิ่มเติม...