gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ต.นพพงษ์ กิจรัตนา รอง จก.วท.กห.เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ๑๖ มิ.ย. ๕๗

 

16-6-2014-01

พล.ต.นพพงษ์   กิจรัตนา รอง จก.วท.กห. เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนายทหารชั้นประทวน

พนักงานราชการและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม วท.กห. ๔ ชั้น ๔ อาคาร สป.(แจ้งวัฒนะ) เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.มอบทุนการศึกษาข้าราชการที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ๑๖ มิ.ย. ๕๗

16-6-2014-1

พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห. เป็นประธานในพิธีทุนการศึกษาข้าราชการที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวน ๒ ทุน

รับแทน ๑ ทุน ณ ห้องประชุม วท.กห. ๑ ชั้น ๕ อาคาร สป.(แจ้งวัฒนะ) เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนาย ชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๑ นาย ๑๑ มิ.ย.๕๗

13-6-2014-1

พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร  ชั้นร้อยโท ๑ นาย

ณ ห้องพิธี วท.กห. ชั้น ๕ อาคาร สป.(แจ้งวัฒนะ) เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๕๗

อ่านเพิ่มเติม...