gallery2014-copy

PostHeaderIcon ข้าราชการ วท.กห.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณสวนสมเด็จฯ ๑๑ ธ.ค.๖๒

11-12-2019-46

ข้าราชการ วท.กห. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๐ พรรษา โดยมี ศอพท. เป็นเจ้าของงาน ทาง วท.กห.ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วม

ทำความสะอาด จำนวน ๑๕ นาย รับผิดชอบในส่วนด้านหลังอนุเสาวรีสมเด็จย่า

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon น.อ.นิภัทร ธีรอำพน ผอ.กลาง.วท.กห.ชี้แจงข้าราชการ วท.กห.ในการรวมแถว ๑๑ ธ.ค.๖๒

11-12-2019-1

น.อ.นิภัทร ธีรอำพน ผอ.กลาง.วท.กห.ชี้แจงข้าราชการ วท.กห.ในการรวมแถว

อ่านเพิ่มเติม...