19 10 2021 1

พล.ท.สมเกียรติ สัมพันธ์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ของ เอสซีจี หรือ

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ที่เข้าแสดงความยินดีเนื่องจากได้เลื่ยนยศสูงขึ้น และได้หารือเรื่องความร่วมมือในงานวิจัย

ที่ได้ทำร่วมกันและงานวิจัยที่จะทำต่อไปในอนาคค

15 10 2021 1

พล.ท.สมเกียรติ สัมพันธ์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม และคณะ เยี่ยมสำนักงานวิจัยและพัฒนาการ

ทางหทารกองทัพบก โดยมี พล.ต.สมบุญ เกตุอินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางหทารกองทัพบก

และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และได้หารือเรื่องงานวิจัย

14 10 2021 51

พล.ท.สมเกียรติ สัมพันธ์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อรับทราบ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และปัญหาข้อขัดข้อง ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม