28 6 2021 4

 

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ (ZOOM) เพื่อติดตามงานที่ค้าง

และงานที่ต้องปฏิบัติในสัปดาห์ ติดตามงานที่สั่งการและมอบหมายงานตามนโยบายของ ปล.กห.

28 6 2021 2

28 6 2021 3

28 6 2021 4

28 6 2021 5

28 6 2021 6

28 6 2021 7

28 6 2021 8

28 6 2021 9

28 6 2021 10

28 6 2021 11

28 6 2021 12

28 6 2021 13

28 6 2021 14

28 6 2021 15

28 6 2021 16

28 6 2021 17

28 6 2021 18

28 6 2021 19

28 6 2021 20

28 6 2021 21

28 6 2021 22

28 6 2021 23

28 6 2021 24

28 6 2021 25

28 6 2021 26