1 7 2021 125

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. หารือ กับ คุณวิวรณ์ มีชูธน กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินโวสตาร์ จำกัด  เรื่องงานวิจัย

และทาง บริษัท อินโวสตาร์ ได้มอบหมวกกันกระสุนให้แก่ จก.วท.กห.

1 7 2021 126

1 7 2021 127

1 7 2021 128

1 7 2021 129

1 7 2021 130

1 7 2021 131

1 7 2021 132

1 7 2021 133

1 7 2021 134

1 7 2021 135

1 7 2021 136

1 7 2021 137

1 7 2021 138

1 7 2021 139

1 7 2021 140

1 7 2021 141

1 7 2021 142

1 7 2021 143