12 7 2021 1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ (ZOOM) เพื่อติดตามงานที่ค้าง

และงานที่ต้องปฏิบัติในสัปดาห์ ติดตามงานที่สั่งการและมอบหมายงานตามนโยบายของ ปล.กห.

12 7 2021 3

12 7 2021 4

12 7 2021 5

12 7 2021 6

12 7 2021 7

12 7 2021 8

12 7 2021 9

12 7 2021 10

12 7 2021 11

12 7 2021 12

12 7 2021 13

12 7 2021 14

12 7 2021 15

12 7 2021 16

12 7 2021 17

12 7 2021 18

12 7 2021 19

12 7 2021 20

12 7 2021 21