19 7 2021 1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามงานเร่งด่วน

ที่ต้องปฏิบัติในสัปดาห์ ติดตามงานที่สั่งการ และ มอบหมายงานตามนโยบายของ ปล.กห. การประชุมผ่านระบบ ZOOM

19 7 2021 2

19 7 2021 3

19 7 2021 4

19 7 2021 5

19 7 2021 6

19 7 2021 7

19 7 2021 8

19 7 2021 9

19 7 2021 10

19 7 2021 11

19 7 2021 12

19 7 2021 13

19 7 2021 14

19 7 2021 15

19 7 2021 16