4 1 2022 1

พล.ท.สมเกียรติ สัมพันธ์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็นประธานการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์

เพื่อติดตามงานที่สั่งการของ จก.วท.กห. และงานที่ต้องปฏิบ้ติในห้วงสัปดาห์นี้ การประชุมเน้นย้ำงานที่ค้างให้เร่งปฏิบัติให้ทัน

ตามกำหนด เป็นการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล

4 1 2022 2

4 1 2022 3

4 1 2022 4

4 1 2022 5

4 1 2022 6

4 1 2022 7

4 1 2022 8

4 1 2022 9

4 1 2022 10

4 1 2022 11

4 1 2022 12

4 1 2022 13

4 1 2022 14

4 1 2022 15

4 1 2022 16

4 1 2022 17

4 1 2022 18

4 1 2022 19

4 1 2022 20

4 1 2022 21

4 1 2022 22

4 1 2022 23

4 1 2022 24

4 1 2022 25

4 1 2022 26

4 1 2022 27