31 5 2021 13

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ (ZOOM) เพื่อติดตามงานที่ค้าง

และงานที่ต้องปฏิบัติในสัปดาห์ ติดตามงานที่สั่งการและมอบหมายงานตามนโยบายของ ปล.กห.

31 5 2021 3

31 5 2021 2

31 5 2021 4

31 5 2021 5

31 5 2021 6

31 5 2021 7

31 5 2021 8

31 5 2021 9

31 5 2021 10

31 5 2021 11

31 5 2021 12

31 5 2021 13

31 5 2021 14