7 6 2021 1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ (ZOOM) เพื่อติดตามงานที่ค้าง

และงานที่ต้องปฏิบัติในสัปดาห์ ติดตามงานที่สั่งการและมอบหมายงานตามนโยบายของ ปล.กห.

7 6 2021 2

7 6 2021 3

7 6 2021 5

7 6 2021 6

7 6 2021 7

7 6 2021 8

7 6 2021 9

7 6 2021 10

7 6 2021 11

7 6 2021 12

7 6 2021 13

7 6 2021 14

7 6 2021 15

7 6 2021 16

7 6 2021 17

7 6 2021 18

7 6 2021 19

7 6 2021 20

7 6 2021 21