1 7 2021 1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและประทวน และได้ให้

โอวาทในการทำงาน เมื่อยศสูงขึ้นก็มาพร้อมกับหน้าที่ที่สุงขึ้น

28 6 2021 4

 

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ (ZOOM) เพื่อติดตามงานที่ค้าง

และงานที่ต้องปฏิบัติในสัปดาห์ ติดตามงานที่สั่งการและมอบหมายงานตามนโยบายของ ปล.กห.

24 6 2021 3

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการทหาร กระทรวงกลาโหม (อกวท.บริหาร) ครั้งที่ ๓/๖๔ การประชุมผ่านระบบ ZOOM