14 9 2021 2

พล.ท.อดินันท์ ไชยฤกษ์ รอง ผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณกลาโหม กล่าวเปิดการบรรยาย เรื่องการจัดทำงบประมาณ

โดยมี หน่วยขึ่นตรง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเข้าร่วมรับฟัง ข้าราชการ วท.กห.

ที่เกี่ยวข้องเรื่องการจัดทำงบประมาณ ได้เข้ารับฟังการบรรบาย ผ่านระบบการประชุมออนไลน์