3 5 2021 1

พ.อ.พงษ์ธีระ ยุทธประเวศน์ รอง ผอ. สมท.วท.กห. เป็นประธานการประชุมมาตรฐานยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย

กระสุน ขนาด ๗.๖๒ X ๕๑ มม. แบบ M62 และ M80 ประชุมผ่านระบบ ZOOM