gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห.ส่งมอบหน้าที่ ผอ.สนป.วท.กห.ให้แก่ ผอ.สนป.ท่านใหม่ ๒ ต.ค.๖๒

2-10-2019-1

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. ได้ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ ผอ.สนป.วท.กห. ให้แก่ พล.ต.ม.ล.ประวีร์ จักรพันธุ์

ผอ.สนป.วท.กห. ท่านใหม่ เมื่อ ๒ ต.ค. ๖๒

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. มอบนโยบายในการทำงานแก่ข้าราชการ วท.กห. ๒ ต.ค.๖๒

3-10-2019-1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. ได้มอบนโยบายการทำงานแก่ข้าราชการ วท.กห. เนื่องจากได้รับตำแหน่งใหม่

เป็น จก.วท.กห. เมื่อวันที่ ๒ ต.ค.๖๒

อ่านเพิ่มเติม...