gallery2014-copy

PostHeaderIcon รองจก.วท.กห.(๒)เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับพลังงานทดแทน ๒๔ มี.ค.๕๔

24-03-2011-1

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน จำนวน ๒ นาย ๑๖ มี.ค. ๕๔

16-03-2011-1

อ่านเพิ่มเติม...