gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. ประธานการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ ๒๒ ก.พ.๖๔

22-2-2021-1

พล.ท.คงชีพ ตัยตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ และติดตามงานที่สั่งการ

และการสั่งการจากผู้บังคัญชาระดับสูง

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. ประชุมหารือ เรื่องความต้องการระบบการเฝ้าตรวจฯ ๑๙ ก.พ.๖๔

19-2-2021-1

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่องความต้องการระบบการเฝ้าเตือนตามแนว

ชายแดน โดยมี สวพ.เหล่าทัพเข้าร่วมชี้แจงถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับระบบการเฝ้าตรวจแจ้งเตือน

อ่านเพิ่มเติม...