gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ จก.วท.กห.มอบโล่ ใบประกาศให้แก่หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมของ วท.กห. ๒๘ ก.ย.๖๑

28-9-2018-2

พล.ท.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ จก.วท.กห. มอบเงิน ให้แก่ หน่วยงาน สทป.,สวพ.ทบ. ที่เข้าร่วมเอาผลงานไปจัดนิทรรศการ

ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ และได้รับรางวัลซิลเวอร์ อวอร์ด เป็นเกียรติแก่หน่วยงาน และมอบโล่ใบประกาศให้แก่คณะ

เจ้าหน้าที่ กรมแพทย์ทหารบก ที่นำผลงานวิจัยการตกแต่บาทแผลสมมุติเข้ารวมกิจกรรมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี และได้เข้าร่วมทำกิจกรรมของ วท.กห.มาเป็นจำนวน

๑๔ ครั้ง ทาง วท.กห.จึงขอมอบโล่และใบประกาศให้ไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าหน้าที่ที่มาร่วมในครั้งนี้

28-9-2018-1

28-9-2018-4

28-9-2018-3

28-9-2018-5

28-9-2018-6

28-9-2018-7

28-9-2018-8

28-9-2018-9

28-9-2018-10

28-9-2018-11

28-9-2018-12

28-9-2018-13

28-9-2018-14

28-9-2018-15

28-9-2018-16

28-9-2018-17

28-9-2018-18

28-9-2018-19

28-9-2018-20

28-9-2018-21

28-9-2018-22

28-9-2018-23

28-9-2018-24

28-9-2018-25

28-9-2018-26

28-9-2018-27

28-9-2018-28

28-9-2018-29

28-9-2018-30

28-9-2018-31

28-9-2018-32

28-9-2018-33

28-9-2018-34

28-9-2018-35

28-9-2018-36

28-9-2018-37