gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ ร.น. รอง ปล.กห.(๒) เป็นประธานเปิดกิจกรรม ๕ส ๓๑ ต.ค.๖๑

31-10-61-3

พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ ร.น. รอง ปล.กห.(๒) และ นขต.สป.(พื้นที่ศรีสมาน) เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ๔ส และมีการ

จัดนิทรรศการการดำเนิกกิจกรรม ๕ส ของแต่ละหน่วย โดยมีพล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ ร.น. รอง ปล.กห.(๒) เยี่ยมชม

และเดินดูกิจกรรมของแต่ละหน่วยในตึกสำนักอาศรีสมาน โดยมีผู้บังคับหน่วยให้การต้อนรับ

31-10-61-2

31-10-61-7

31-10-61-8

31-10-61-9

31-10-61-4

31-10-61-10

31-10-61-11

31-10-61-12

31-10-61-13

31-10-61-14

31-10-61-15

31-10-61-16

31-10-61-17

31-10-61-19

31-10-61-18

31-10-61-20

31-10-61-22

31-10-61-23

31-10-61-24

31-10-61-25

31-10-61-26

31-10-61-27

31-10-61-28

31-10-61-29

31-10-61-30

31-10-61-31

31-10-61-32

31-10-61-33

31-10-61-34

31-10-61-35

31-10-61-36

31-10-61-38

31-10-61-39

31-10-61-40

31-10-61-41

31-10-61-42

31-10-61-43

31-10-61-44

31-10-61-45

31-10-61-46

31-10-61-47

31-10-61-48

31-10-61-49

31-10-61-50

31-10-61-51

31-10-61-52

31-10-61-53

31-10-61-54