gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานประชุมการปรับโครงสร้างหลังจากที่ สนผ.กห.สำรวจฯ ๒๔ พ.ค.๖๒

25-5-2019-1

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม หน.นขต.วท.กห. ส่วนที่รับการตรวจปริมาณงานจาก สนผ.กห.

เพื่อชี้แจงในส่วนที่โดนดัดอัตรา และส่วนที่ต้องเพิ่มอัตรา

25-5-2019-2

25-5-2019-3

25-5-2019-4

25-5-2019-5

25-5-2019-6

25-5-2019-7

25-5-2019-8

25-5-2019-9

25-5-2019-10

25-5-2019-11

25-5-2019-12

25-5-2019-13

25-5-2019-14

25-5-2019-15

25-5-2019-16

25-5-2019-17

25-5-2019-18

25-5-2019-19

25-5-2019-20

25-5-2019-21

25-5-2019-22

25-5-2019-23

25-5-2019-24

25-5-2019-25

25-5-2019-26