gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการวิจัยสารเคมีดับเพลิงฯ ๒๙ พ.ค.๖๒

29-5-2019-2

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการวิจัยสารเคมีดับเพลิงจากเครื่องยิงของกองทัพ

มีผู้วิจัย และผู้แทนจาก บริษัท พรีซิพาร์ท เข้าร่วมหารือ

29-5-2019-3

29-5-2019-5

29-5-2019-6

29-5-2019-8

29-5-2019-7

29-5-2019-9

29-5-2019-10

29-5-2019-11

29-5-2019-12

29-5-2019-13

29-5-2019-14

29-5-2019-15

29-5-2019-16

29-5-2019-17

29-5-2019-18

29-5-2019-19

29-5-2019-20

29-5-2019-21

29-5-2019-22

29-5-2019-23

29-5-2019-24

29-5-2019-2529-5-2019-30

29-5-2019-27

29-5-2019-29

29-5-2019-31

29-5-2019-32

29-5-2019-33

29-5-2019-34

29-5-2019-35

29-5-2019-36

29-5-2019-37

29-5-2019-38

29-5-2019-39

29-5-2019-40

29-5-2019-41

29-5-2019-42