gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห. ทำพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ๒๓ ส.ค.๖๒

23-8-2019-69

พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณ

หน้าอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน) ในส่วนของ วท.กห. พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห.

รอให้การต้อนรับ และได้นำผู้นำชุมชนหมู่บ้านมิตรประชาที่เป็นชุมชนติดกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในส่วนของ

ด้านหลัง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และเมื่อพิธีเปิดเสร้จแล้ว ปล.กห. เดินทางไปที่วัดเรื่องเวชมงคล ในหมู่บ้านมิตรประชา

เพื่อมอบเวชภัณฑ์ให้กับผู้นำชุมชนและไวยาวัจกรของวัด เพื่อได้นำไปแจกจ่ายผู้สูงวัยในชุมชน

23-8-2019-2

23-8-2019-3

23-8-2019-4

23-8-2019-5

23-8-2019-6

23-8-2019-7

23-8-2019-8

23-8-2019-9

23-8-2019-10

23-8-2019-11

23-8-2019-12

23-8-2019-13

23-8-2019-14

23-8-2019-15

23-8-2019-16

23-8-2019-17

23-8-2019-18

23-8-2019-19

23-8-2019-20

23-8-2019-21

23-8-2019-22

23-8-2019-23

23-8-2019-24

23-8-2019-25

23-8-2019-26

23-8-2019-27

23-8-2019-28

23-8-2019-29

23-8-2019-30

23-8-2019-31

23-8-2019-32

23-8-2019-33

23-8-2019-34

23-8-2019-35

23-8-2019-36

23-8-2019-37

23-8-2019-38

23-8-2019-39

23-8-2019-40

23-8-2019-41

23-8-2019-42

23-8-2019-43

23-8-2019-44

23-8-2019-45

23-8-2019-46

23-8-2019-47

23-8-2019-48

23-8-2019-49

23-8-2019-50

23-8-2019-51

23-8-2019-52

23-8-2019-53

23-8-2019-54

23-8-2019-55

23-8-2019-56

23-8-2019-57

23-8-2019-58

23-8-2019-59

23-8-2019-60

23-8-2019-61

23-8-2019-62

23-8-2019-63

23-8-2019-64

23-8-2019-65

23-8-2019-66

23-8-2019-67

23-8-2019-68

23-8-2019-69