gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. ร่วมงานในวันคล้ายวันสถาปนา สตน.กห. ครบรอบ ๓๐ ปี ๓ ก.ย.๖๒

3-9-2019-1

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. ร่วมงานในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๓๐ ปี สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม

โดยมี พล.ต.ภราดร จินดาลัทธ ผอ.สนต.กห.ให้การต้อนรับ

3-9-2019-2

3-9-2019-3

3-9-2019-11

3-9-2019-12

3-9-2019-4

3-9-2019-5

3-9-2019-6