gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ต.จตุพร ไชยศรี รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมศึกษาความเป็นไปได้ในการวิจัยฯ ๑๘ มิ.ย.๖๓

18-6-2020-1

พล.ต.จตุพร ไชยศรี รอง จก.วท.กห. (๑) เป็นประธานการประชุมติดตามกิจกรรมศึกษาความเป็นไปได้ในการวิจะยและ

พัฒนาอาวุธปืนพก ขนาด ๙ มม. และ ปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม.

18-6-2020-2

18-6-2020-3

18-6-2020-4

18-6-2020-5

18-6-2020-6

18-6-2020-7

18-6-2020-8

18-6-2020-9

18-6-2020-10

18-6-2020-11

18-6-2020-12

18-6-2020-13

18-6-2020-14

18-6-2020-15

18-6-2020-16

18-6-2020-17

18-6-2020-18

18-6-2020-19

18-6-2020-20

18-6-2020-21

18-6-2020-22