gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. ประธานการประชุมหารือเรื่อง Robot ๒ ก.ค.๖๓

2-7-2020-1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมหารือกับ น.อ.ประสาทพร วงษ์คำช้าง อาจารย์โรงเรียน

นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ผู้เชี่ยวชาญด้าน Rpbot

2-7-2020-2

2-7-2020-3

2-7-2020-4

2-7-2020-5

2-7-2020-6

2-7-2020-7

2-7-2020-8

2-7-2020-9

2-7-2020-10

2-7-2020-11

2-7-2020-12

2-7-2020-13

2-7-2020-14

2-7-2020-15

2-7-2020-16

2-7-2020-17

2-7-2020-18

2-7-2020-19

2-7-2020-20

2-7-2020-21