gallery2014-copy

PostHeaderIcon จก.วท.กห. ร่วมพิธีเปิดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อ ๒ ก.พ. ๒๕๕๔

DSC_1343

จก.วท.กห.และคณะร่วมพิธีเปิดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๕๔ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

โดยมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดงาน และมอบรางวัลแก่นักวิจัยดีเด่น ประจำปี

DSC_1345

DSC_1354

DSC_1361

DSC_1365

DSC_1431

DSC_1444

DSC_1470

DSC_1472

DSC_1493

DSC_1512

DSC_1520

DSC_1530

DSC_1535

DSC_1551