gallery2014-copy

PostHeaderIcon จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวน ๒ นาย ๑๔ มิ.ย. ๕๖

14-6-2013-1

จก.วท.กห.และนขต.วท.กห.ร่วมทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่เลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย

14-6-2013-2

14-6-2013-3

14-6-2013-4

14-6-2013-5

14-6-2013-6

14-6-2013-7

14-6-2013-8

14-6-2013-9

14-6-2013-10

14-6-2013-11

14-6-2013-12

14-6-2013-13

14-6-2013-14

14-6-2013-15

14-6-2013-16

14-6-2013-17

14-6-2013-18

14-6-2013-19

14-6-2013-20

14-6-2013-22

14-6-2013-23

14-6-2013-24

14-6-2013-25

14-6-2013-26

14-6-2013-27

14-6-2013-28

14-6-2013-29

14-6-2013-30

14-6-2013-31