gallery2014-copy

PostHeaderIcon จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องหมายราชองครักษ์เวรให้แก่ รอง จก.วท.กห.(๒) ๑๒ ก.ค. ๕๖

12-7-2013-1

พล.ท.อภิกิตต์  ศรีกังวาล จก.วท.กห.ประดับเครื่องหมายราชองครักษ์เวรให้แก่ พล.ต.นพพงษ์  กิจรัตนา รอง จก.วท.กห.(๒)

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๕๖

12-7-2013-2

12-7-2013-3

12-7-2013-4

12-7-2013-5

12-7-2013-6

12-7-2013-7

12-7-2013-8

12-7-2013-9

12-7-2013-10

12-7-2013-12

12-7-2013-13

12-7-2013-14

12-7-2013-15

 

 

12-7-2013-16

12-7-2013-18

12-7-2013-19

12-7-2013-20

12-7-2013-22

12-7-2013-23

12-7-2013-24

12-7-2013-25

12-7-2013-26

12-7-2013-27

12-7-2013-28

12-7-2013-29

12-7-2013-30

12-7-2013-31

12-7-2013-32

12-7-2013-33

12-7-2013-34

12-7-2013-35