gallery2014-copy

PostHeaderIcon ภาพกิจกรรม วท.กห.

กิจกรรม ข้าราชการ วท.กห.
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1021 ปฏิบัติการ ๕ ส ทำความสะอาดใหญ่ วท.กห. ๑๓-๑๔-๑๕ ก.พ. ๕๕ lekarengo 803
1022 จก.วท.กห.มอบอุปกรณทำความสะอาดเนื่องในวัน Big Clening Day ๑๓ ก.พ. ๕๕ lekarengo 756
1023 วันคล้ายวันสถาปนา วท.กห. ครบรอบปีที่ ๒๑ ๑๒ ก.พ. ๕๕ วท.กห.จัดงานในวันที่ ๙ ก.พ. ๕๕ lekarengo 949
1024 รอง จก.วท.กห. ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมระเบียบงานสารบรรณ กำลังพล วท.กห. ๒-๓ ก.พ. ๕๕ lekarengo 714
1025 ผู้เข้าชมงานนิทรรศการวันนักประดิษฐ์แห่งชาติในส่วนของกระทรวงกลาโหมที่ได้ร่วมจัดแสดง ๒-๕ ก.พ. ๕๕ lekarengo 631
1026 กสท.สนป.วท.กห. จัดการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม google SketchUp สอนโดย ผอ.กสท.สนป.วท.กห. ๒ ก.พ. ๕๕ lekarengo 717
1027 ข้าราชการ วท.กห.ตรวจร่างการประจำปี ๓๑ ม.ค. ๕๕ lekarengo 721
1028 รอง จก.วท.กห.(๒)และคณะเป็นคณะสังเกตุการณ์เยี่ยมขมโครงการ Lighting Unit ที่ ศป. ๒๒-๒๓ ธ.ค. ๕๔ lekarengo 653
1029 วท.กห.สามัคคีร่วมใจช่วยข้าราชการที่ประสบภัยหลังน้ำลด โดยช่วยทำความสะอาดบ้าน lekarengo 643
1030 รองจก.วท.กห.(๑)เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกิจกรรมส่งเสริมฯ ครั้งที่ ๒/๕๔ ๑๓ ธ.ค. ๕๔ lekarengo 630
1031 เจ้าหน้าที่ วท.กห.และผู้แทน กกล.นย.สรอ.ไปติดตั้งเครื่องกรองน้ำสะอาดที่บ้านพัก ท.อ. ๗ ธ.ค. ๕๔ lekarengo 710
1032 คณะเจ้าหน้าที่ วท.กห. และผู้แทน กกล.นย.สรอ.ไปติดตั้งเครื่องกรองน้ำสะอาดที่โรงเรียนจ่าอากาศ ๗ ธ.ค.๕๔ lekarengo 581
1033 รอง จก.วท.กห.(๑) เป็นประธานการประชุม ศปว.วท.กห. ครั้งที่ ๖/๕๔ ๒๒ พ.ย. ๕๔ lekarengo 566
1034 จก.วท.กห.ได้จัดที่พักพิงสำหรับข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ๒ พ.ค. ๕๔ lekarengo 565
1035 ผอ.กลางเป็นประธานเปิดการอบรมศีลธรรม แก่ข้าราชการลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๕๕ ๔ ต.ค. ๕๔ lekarengo 556
1036 รองจก.วท.กห.(๑) เป็นประธานการประชุมชีแจงโครงการเริ่มใหม่ ปี งบประมาณ ๕๕ ๒๘ ก.ย. ๕๔ lekarengo 589
1037 กสท.สนป.วท.กห.อบรมการใช้และติดตั้งโปรแกรม Linux Suriyun แก่ข้าราชการ วท.กห.ที่สนใจ ๑๓ ก.ย. ๕๔ lekarengo 658
1038 กสท.สนป.วท.กห.อบรมการใช้โปรแกรม Linux Suriyun ให้แก้ข้าราชการ วท.กห. ที่สนใจ ครั้งที่ ๑ ๙ ก.ย. ๕๔ lekarengo 619
1039 วท.กห. ทดสอบร่างกายประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ ๒๖ ส.ค. ๕๔ lekarengo 714
1040 กระทรวงกลาโหมเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ ๙ ส.ค.๕๔ lekarengo 584
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL