gallery2014-copy

PostHeaderIcon ภาพกิจกรรม วท.กห.

กิจกรรม ข้าราชการ วท.กห.
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
161 พล.ต.ธนภูมิ ดวงแก้ว นวพ.วท.กห.เป็นประธานให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ สตน.กห.ที่เข้าตรวจฯ ๒๗ มิ.ย.๖๒ lekarengo 78
162 พล.ต.พิสิษฐ ธีระเดชะชาติ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการฯ ๒๗ มิ.ย.๖๒ lekarengo 87
163 การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน (Work Manual) ๒๗ มิ.ย.๖๒ lekarengo 84
164 การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน (Work Manual) ๒๖ มิ.ย.๖๒ lekarengo 79
165 พล.ต.จตุพร ไชยศรี รอง จก.วท.กห. เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ ๒๖ มิ.ย.๖๒ lekarengo 86
166 พล.ต.นพดล ชั้นประดับ เป็นประธานการประชุมปรับปรุงโครงสร้าง วท.กห. ๒๕ มิ.ย.๖๒ lekarengo 91
167 พ.อ.สุวิทยชา รุ่งโรจน์ รอง ผอ.กสว.วท.กห. ชี้แจงข้าราชการ วท.กห.ในการรวมแถว ๒๕ มิ.ย.๖๒ lekarengo 90
168 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. ได้มีนโยบายจัดเลี้ยงอาหารเช้าข้าราชการ วท.กห.ก่อนรวมแถวฯ ๒๕ มิ.ย.๖๒ lekarengo 84
169 พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ ผอ.สนป.วท.กห.ชมงานผลงานนาวีวิจัย ๒๑ มิ.ย.๖๒ lekarengo 93
170 พล.ต.พิสิษฐ ธีระเดชะชาติ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานประชุมปรับโครงสร้าง วท.กห. ๒๔ มิ.ย.๖๒ lekarengo 129
171 พ.อ.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง ผอ.สมท.วท.กห.เป็นประธานประชุมคณะทำงานยกร่าง พรบ. การมาตรฐานฯ ๒๔ มิ.ย.๖๒ lekarengo 93
172 พล.ต.จตุพร ไชยศรี รอง จก.วท.กห.เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการวิจัยฯ ๒๔ มิ.ย.๖๒ lekarengo 88
173 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม นขต.วท.กห. ประจำเดือน มิ.ย. ๒๑ มิ.ย.๖๒ lekarengo 82
174 พล.ต.พิสิษฐ ธีระเดชะชาติ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมปรับปรุงโครงสร้าง วท.กห. ๑๙ มิ.ย.๖๒ lekarengo 100
175 พล.ต.พิสิษฐ ธีระเดชะชาติ รอง จก.วท.กห.เป็นประธานประชุมแบ่งมอบหน้าที่และการลงนามในเอกสารฯ ๑๘ มิ.ย.๖๒ lekarengo 112
176 พ.อ.อินสอน เมืองมูล รอง ผอ.สมท.วท.กห.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทดสอบมาตรฐานเสื้อเกราะฯ เม.ย.๖๒ lekarengo 99
177 พ.อ.ศุภโชค สมรรคเสวี ผอ.กคง.วท.กห. ชี้แจงข้าราชการ วท.กห.ในการรวมแถว ๑๘ มิ.ย.๖๒ lekarengo 92
178 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. ได้มีนโยบายจัดเลี้ยงอาหารเช้าข้าราชการ วท.กห.ก่อนรวมแถวฯ ๑๘ มิ.ย.๖๒ lekarengo 84
179 พ.อ.อรรถเศรษฐ์ นิวาตานนท์ รอง ผอ.สนป.วท.กห. เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองแนวทางฯ ๑๗ มิ.ย.๖๒ lekarengo 85
180 พล.ต.กฤษฎา รัตแพทย์ หัวหน้าคณะตรวจบ้านพักข้าราชการ วท.กห.เข้าตรวจบ้านพักฯ ๑๔ มิ.ย.๖๒ lekarengo 129
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL