gallery2014-copy

PostHeaderIcon ภาพกิจกรรม วท.กห.

กิจกรรม ข้าราชการ วท.กห.
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมพิจารณาทบทวนการปรับโครงสร้างฯ ๒๕ ก.พ.๖๔ lekarengo 14
2 พล.ต.วันชัย เกตุวิทยา ผอ.สมท.วท.กห. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจและทดสอบมาตรฐานฯ ๒๕ ก.พ.๖๔ lekarengo 15
3 พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการชุม อกวท.กห. (จชต.) ๒๔ ก.พ.๖๔ lekarengo 23
4 พล.ต.วันชัย เกตุวิทยา ผอ.สมท.วท.กห. เป็นประธานการประชุมหารือกับคณะอาจารย์จุฬาลงกรณ์ฯ ๒๒ ก.พ.๖๔ lekarengo 23
5 พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. ประชุมหารือ เรื่องความต้องการระบบการเฝ้าตรวจฯ ๑๙ ก.พ.๖๔ lekarengo 24
6 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. มอบให้ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม อกวท.กห.ฯ ๑๖ ก.พ.๖๔ lekarengo 24
7 พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบ้านพักพื้นที่บางจาก ๑๗ ก.พ.๖๔ lekarengo 22
8 พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการชุมคณะอนุกรรมการบริหารชุดโครงการขยายผลฯ ๑๖ ก.พ.๖๔ lekarengo 23
9 พล.ต.อภินันท์ จันดอนไผ่ ผอ.ศวพท.วท.กห. เป็นประธานการประชุมชี้แจงร่างขอบเขต TORฯ ๑๖ ก.พ.๖๔ lekarengo 25
10 พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมร่างแผ่นปฏิบัติด้านการพัฒนาวิทย์ฯ ๑๕ ก.พ.๖๔ lekarengo 37
11 พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดลาดปลาดุก ๘ ก.พ.๖๔ lekarengo 39
12 พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง จก.วท.กห. ประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารที่พักอาศัย บางจากฯ ๘ ก.พ.๖๔ lekarengo 34
13 พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม คกค.วท.กห. ๔ ก.พ.๖๔ lekarengo 32
14 พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมหารือแผนปฏิบัติราชการของ วท.กห. ๓ ก.พ.๖๔ lekarengo 31
15 พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม คกค.วท.กห. ๓ ก.พ.๖๔ lekarengo 34
16 พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานฟังการบรรยายโปรแกรมบริหารงานพัสดุฯ ๑ ก.พ.๖๔ lekarengo 68
17 พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการชุมจัดทำ ร่าง แผนปฏิบัติการด้านวิทย์ฯ ๒๘ ม.ค.๖๔ lekarengo 44
18 พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. ผู้แทน จก.วท.กห. ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายฯ ๒๖ ม.ค.๖๔ lekarengo 39
19 พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง จก.วท.กห. ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยอาคารบ้านพัก (พื้นที่บางจาก) ๒๒ ม.ค.๖๔. lekarengo 52
20 พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม (อกมย.กห. บริหาร) ๑/๖๔ ๒๑ ม.ค.๖๔ lekarengo 53
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL