gallery2014-copy

PostHeaderIcon ภาพกิจกรรม วท.กห.

กิจกรรม ข้าราชการ วท.กห.
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 พล.ต.จตุพร ไชยศรี รอง จก.วท.กห.เป็นประธานการประชุมชี้แจงเตรียมการงาน CV 2019 ๘ พ.ค.๖๒ lekarengo 155
122 น.อ.บรรหาร กาญจนโกศล ร.น. รอง ผอ.กสท.สนป.วท.กห. ชี้แจงข้าราชการ วท.กห.ในการรวมแถว ๘ พ.ค.๖๒ lekarengo 77
123 พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ ผอ.สนป.วท.กห.เป็นประธานการประชุมกำหนดเสนอคำขอโครงการย่อย/กิจกรรมฯ ๑ พ.ค.๖๒ lekarengo 82
124 พ.อ.ธนวัฒน์ รอดเชื้อ ผอ.กลาง วท.กห. ชี้แจ้งข้าราชการ วท.กห.ในการรวมแถว ๓๐ เม.ย.๖๒ lekarengo 75
125 พล.ต.จตุพร ไชยศรี รอง จก.วท.กห.เป็นประธานปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ๒๖ เม.ย.๖๒ lekarengo 120
126 คณะกรรมการ วท.กห. ตรวจการเขียน TOR งานจ้างวิจัยฯ ๒๖ เม.ย.๖๒ lekarengo 75
127 พ.อ.อินสอน เมืองมูล รอง ผอ.สมท.วท.กห.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านกระสุนฯ ๒๖ เม.ย.๖๒ lekarengo 128
128 วท.กห.เป็นครูฝึกท่าบุคคลมือเปล่านายทหารชั้นประทวนชายและหญิงฯ ๒๕ เม.ย.๖๒ lekarengo 82
129 พ.อ.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง ผอ.สมท.วท.กห.เป็นประธานประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานฯ ๒๓ เม.ย.๖๒ lekarengo 75
130 น.อ.หญิงดวงพร กูลจีรัง ร.น. รอง ผอ.กสว.วท.กห. ชี้แจงข้าราชการ วท.กห.ในการรวมแถว ๒๓ เม.ย.๖๒ lekarengo 81
131 น.อ.รุ่งธรรม บัวแตง ผอ.กสว.วท.กห. เป็นผู้แทน จก.วท.กห.มอบเงินสงเคราะห์กำลังพล วท.กห. ๒๒ เม.ย.๖๒ lekarengo 79
132 พล.ต.จตุพร ไชยศรี รอง จก.วท.กห.เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ๒๒ เม.ย.๖๒ lekarengo 128
133 ข้าราช วท.กห.รดน้ำขอพร พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห.เนื่องในวันสงกรานต์ ๑๑ เม.ย.๖๒ lekarengo 192
134 พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ ผอ.สนป.วท.กห.ร่วมพิธีปิดมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ๑๐ เม.ย.๖๒ lekarengo 91
135 น.อ.นิภัทร ธีรอำพน รอง ผอ.กผบ.วท.กห.ชี้แจ้งข้าราชการ วท.กห. ในการรวมแถว ๙ เม.ย.๖๒ lekarengo 101
136 พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ ผอ.สนป.วท.กห.ชมงานผลงานวิจัย ของ กห. ๗ เม.ย.๖๒ lekarengo 69
137 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐนมตรีชมผลงานวิจัยของ กห. ๗ เม.ย.๖๒ lekarengo 80
138 พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ ผอ.สนป.วท.กห.ร่วมพิธีเปิดมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ๗ เม.ย.๖๒ lekarengo 81
139 ข้าราช วท.กห.เข้าร่วมรับประทานอาหารในการออกร้านเนื่องในวันวันคล้ายวันสถปนา กห. ๕ เม.ย.๖๒ lekarengo 86
140 น.อ.ทรงวุฒิ สุธา รอง ผอ.กทร.สมท.วท.กห.ชี้แจงข้าราชการในการรวมแถว ๕ เม.ย.๖๒ lekarengo 81
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL