gallery2014-copy

PostHeaderIcon ภาพกิจกรรม วท.กห.

กิจกรรม ข้าราชการ วท.กห.
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
141 พล.ต.จตุพร ไชยศรี รอง จก.วท.กห.เป็นประธานการประชุมชี้แจงเตรียมการงาน CV 2019 ๘ พ.ค.๖๒ lekarengo 169
142 น.อ.บรรหาร กาญจนโกศล ร.น. รอง ผอ.กสท.สนป.วท.กห. ชี้แจงข้าราชการ วท.กห.ในการรวมแถว ๘ พ.ค.๖๒ lekarengo 89
143 พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ ผอ.สนป.วท.กห.เป็นประธานการประชุมกำหนดเสนอคำขอโครงการย่อย/กิจกรรมฯ ๑ พ.ค.๖๒ lekarengo 100
144 พ.อ.ธนวัฒน์ รอดเชื้อ ผอ.กลาง วท.กห. ชี้แจ้งข้าราชการ วท.กห.ในการรวมแถว ๓๐ เม.ย.๖๒ lekarengo 89
145 พล.ต.จตุพร ไชยศรี รอง จก.วท.กห.เป็นประธานปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ๒๖ เม.ย.๖๒ lekarengo 161
146 คณะกรรมการ วท.กห. ตรวจการเขียน TOR งานจ้างวิจัยฯ ๒๖ เม.ย.๖๒ lekarengo 92
147 พ.อ.อินสอน เมืองมูล รอง ผอ.สมท.วท.กห.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านกระสุนฯ ๒๖ เม.ย.๖๒ lekarengo 162
148 วท.กห.เป็นครูฝึกท่าบุคคลมือเปล่านายทหารชั้นประทวนชายและหญิงฯ ๒๕ เม.ย.๖๒ lekarengo 95
149 พ.อ.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง ผอ.สมท.วท.กห.เป็นประธานประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานฯ ๒๓ เม.ย.๖๒ lekarengo 94
150 น.อ.หญิงดวงพร กูลจีรัง ร.น. รอง ผอ.กสว.วท.กห. ชี้แจงข้าราชการ วท.กห.ในการรวมแถว ๒๓ เม.ย.๖๒ lekarengo 93
151 น.อ.รุ่งธรรม บัวแตง ผอ.กสว.วท.กห. เป็นผู้แทน จก.วท.กห.มอบเงินสงเคราะห์กำลังพล วท.กห. ๒๒ เม.ย.๖๒ lekarengo 98
152 พล.ต.จตุพร ไชยศรี รอง จก.วท.กห.เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ๒๒ เม.ย.๖๒ lekarengo 156
153 ข้าราช วท.กห.รดน้ำขอพร พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห.เนื่องในวันสงกรานต์ ๑๑ เม.ย.๖๒ lekarengo 209
154 พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ ผอ.สนป.วท.กห.ร่วมพิธีปิดมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ๑๐ เม.ย.๖๒ lekarengo 127
155 น.อ.นิภัทร ธีรอำพน รอง ผอ.กผบ.วท.กห.ชี้แจ้งข้าราชการ วท.กห. ในการรวมแถว ๙ เม.ย.๖๒ lekarengo 120
156 พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ ผอ.สนป.วท.กห.ชมงานผลงานวิจัย ของ กห. ๗ เม.ย.๖๒ lekarengo 83
157 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐนมตรีชมผลงานวิจัยของ กห. ๗ เม.ย.๖๒ lekarengo 113
158 พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ ผอ.สนป.วท.กห.ร่วมพิธีเปิดมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ๗ เม.ย.๖๒ lekarengo 99
159 ข้าราช วท.กห.เข้าร่วมรับประทานอาหารในการออกร้านเนื่องในวันวันคล้ายวันสถปนา กห. ๕ เม.ย.๖๒ lekarengo 103
160 น.อ.ทรงวุฒิ สุธา รอง ผอ.กทร.สมท.วท.กห.ชี้แจงข้าราชการในการรวมแถว ๕ เม.ย.๖๒ lekarengo 101
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL