gallery2014-copy

PostHeaderIcon ภาพกิจกรรม วท.กห.

กิจกรรม ข้าราชการ วท.กห.
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานชุมคณะอนุกรรมการบริหารชุดโครงการ ขยายผลฯ ๒๐ ม.ค.๖๔ lekarengo 42
22 พล.ต.วันชัย เกตุวิทยา ผอ.สมท.วท.กห. เป็นประธานประชุมจัดทำระบบบริการประชาชนด้านการมาตรฐาน ๑๙ ม.ค.๖๔ lekarengo 44
23 พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง จก.วท.กห. ประธานการประชุมคณะกรรมการบ้านพักพื้นที่บางจาก ๑๕ ม.ค.๖๔ lekarengo 43
24 พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม คกค.วท.กห. ๑๕ ม.ค.๖๔ lekarengo 37
25 พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานาตรฐานฯ ๑๕ ม.ค.๖๔ lekarengo 41
26 พ.อ.ศุภโชค สมรรคเสวี รอง ผอ..สนป.วท.กห. เป็นประธานประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมติดตามงบประมาณ ๑๔ ม.ค.๖๔ lekarengo 41
27 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห.มอบให้ พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ รองฯ เป็นผู้แทนการประชุมฯ ๑๓ ม.ค.๖๔ lekarengo 36
28 พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายใน ๑๒ ม.ค.๖๔ lekarengo 35
29 พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง จก.วท.กห. ประธานการประชุมคณะกรรมการบ้านพักพื้นที่บางจาก ๘ ม.ค.๖๔ lekarengo 36
30 พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการชุมคณะอนุกรรมการบริหารชุดโครงการฯ ๘ ม.ค.๖๔ lekarengo 34
31 พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง จก..วท.กห. เป็นประธานการประชุม อกมย. กห. กำหนดมาตรฐาน ๘ ม.ค.๖๔ lekarengo 40
32 พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมเตรียมงานวันคล้ายวันสถาปนา วท.กห. ๗ ม.ค.๖๔ lekarengo 35
33 พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง.วท.กห. เป็นประธานฟังการบรรยายจาก บ. Prototypa ๕ ม.ค.๖๔ lekarengo 35
34 คณะเจ้าหน้าที่ สตน.กห. ได้แถลงผลกปิดการตรวจสอบภายใน วท.กห. ๒๕ ธ.ค.๖๓ lekarengo 32
35 แถลงผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบงานมาตรฐานทางทหารของ กห. ๒๒-๒๔ ธ.ค.๖๓ ๒๒-๒๔ ธ.ค.๖๓ lekarengo 42
36 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบงานมาตรฐานทางทหารของ กห. ๒๒-๒๔ ธ.ค.๖๓ lekarengo 43
37 พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานมาตรฐานฯ ๒๒ ธ.ค.๖๓ lekarengo 39
38 พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยฯ ๑๘ ธ.ค.๖๓ lekarengo 32
39 พล.ต.วันชัย เกตุวิทยา ผอ.สมท.วท.กห. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานฯ ๑๘ ธ.ค.๖๓ lekarengo 32
40 พ.อ.ศุภโชค สมรรคเสวี รอง ผอ.สนป.วท.กห. ประธานประชุมการเสนอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมฯ วช. ๑๗ ธ.ค.๖๓ lekarengo 53
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL