gallery2014-copy

PostHeaderIcon ภาพกิจกรรม วท.กห.

กิจกรรม ข้าราชการ วท.กห.
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
921 ข้าราชการ วท.กห.ลูกจ้างและพนักงานราชการ ณ ศูนย์ฝึกการรบพิเศษปากช่อง ๖ มิ.ย. ๕๖ lekarengo 746
922 ข้าราชการ วท.กห. ลูกจ้างและพนักงานราชการได้เดินทางไปฝึกทบทวนและปลูกฝังอุดมการณ์ทางทหาร ๕-๗ มิ.ย. ๕๖ lekarengo 653
923 จก.วท.กห.เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ (ภาษามาเลย์) ๓ มิ.ย. ๕๖ lekarengo 538
924 จก.วท.กห.ทำพิธีเปิดการบรรยาย การบริหารจัดการองค์กรฯ ๓๐ พ.ค. ๕๖ lekarengo 631
925 ผอ.สนป.วท.กห.เป็นประธานพิธีการอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๖ ๓ พ.ค. ๕๖ lekarengo 708
926 จก.วท.กห.ทำพิธีเปิดการอบรมการใช้งานโปรแกรมด้านการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ฯ ๓๐ เม.ย. ๕๖ lekarengo 582
927 จก.วท.กห.เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรค่ายภาษาภาคฤดูร้อน ฯ รุ่นที่๑ ๒๒ เม.ย.๕๖ lekarengo 609
928 รอง จก.วท.กห.(๒) เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่นำไปเป็นตัวชี้วัดฯ ๑๙ เม.ย. ๕๖ lekarengo 563
929 จก.วท.กห.ทำพิธีปิดกาสัมมนา เรื่อง การจัดกาความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ฯ ๑๘ เม.ย. ๕๖ lekarengo 598
930 จก.วท.กห. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ข้าราชการ วท.กห. ๑๐ เม.ย. ๕๖ lekarengo 689
931 รอง จก.วท.กห.(๑)นำข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้าง อวยพร จก.วท.กห.และรับพรจาก จก.วท.กห.๑๐ เม.ย. ๕๖ lekarengo 646
932 "สืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ลดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา วท.กห." ๑๐ เม.ย. ๕๖ lekarengo 781
933 จก.วท.กห.ทำพิธีเปิดการอบรมสัมมนา การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเรียนรู้ ๙ เม.ย. ๕๖ lekarengo 542
934 รอง จก.วท.กห.(๑) เป็นประธานการประชุม อกวพท.วัดผลประเมินผล ไตรมาส ๑/๕๖ ๒ เม.ย. ๕๖ lekarengo 522
935 ข้าราชการ วท.กห. ร่วมซ่อมอัคคีภัยในตึก สป.(แจ้งวัฒนะ) ๒๗ มี.ค. ๕๖ lekarengo 614
936 จก.วท.กห.ทำพิธีมอบใบประกาศแก่ผู้ที่ได้จบการอบรมหลักสูตรการสนทนาภาษาจีน ๒๗ มิ.ย. ๕๖ lekarengo 570
937 จก.วท.กห.มอบเงินและของรางวัลงานกาชาด ให้แก่สมาคมภริยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๓ มี.ค. ๕๖ lekarengo 1170
938 รอง จก.วท.กห.(๑) เป็นประธานเปิดการอบรมระเบียบงานสารบรรณให้แก่ข้าราชการ วท.กห. ๔ มี.ค. ๕๖ lekarengo 626
939 วันที่ ๒ (เช้า) ในค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง ๒๘ ก.พ. ๕๖ lekarengo 1929
940 ข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้าง วท.กห.ได้รับการฝึกในวันแรก ๒๗ ก.พ. ๕๖ lekarengo 665
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL