gallery2014-copy

PostHeaderIcon ภาพภารกิจ จก.วท.กห.

ภารกิจ จก.วท.กห.
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
141 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำสัปดาห์ ๒๔ มิ.ย.๖๒ lekarengo 104
142 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรฯ ๒๑ มิ.ย.๖๒ lekarengo 194
143 พล.อ.อ.ปรเมศร์ เกษโกวิท รอง ปล.กห. เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและการสาธิตฯ ๒๐ มิ.ย.๖๒ lekarengo 606
144 พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ รอง ปล.กห.๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานยุทโธปกรณ์ฯ ๑๗ มิ.ย.๖๒ lekarengo 99
145 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ (BIG DATA) ๑๒-๑๔ มิ.ย.๖๒ lekarengo 103
146 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนบูรณาการเสื้อเกราะฯ ๑๓ มิ.ย.๖๒ lekarengo 107
147 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ ๕ มิ.ย.๖๒ lekarengo 104
148 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. ได้มีนโยบายจัดเลี้ยงอาหารเช้าข้าราชการ วท.กห.ก่อนรวมแถวฯ ๕ มิ.ย.๖๒ lekarengo 122
149 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำสัปดาห์ ๔ มิ.ย.๖๒ lekarengo 108
150 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนฯ ๓๑ พ.ค.๖๒ lekarengo 132
151 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรฯ ๓๐ พ.ค.๖๒ lekarengo 121
152 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการวิจัยสารเคมีดับเพลิงฯ ๒๙ พ.ค.๖๒ lekarengo 119
153 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม อกวท.กห.วัดผลและประเมินผลฯ ๒๘ พ.ค.๖๒ lekarengo 115
154 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. ได้มีนโยบายจัดเลี้ยงอาหารเช้าข้าราชการ วท.กห.ก่อนรวมแถวฯ ๒๘ พ.ค.๖๒ lekarengo 132
155 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำสัปดาห์ ๒๗ พ.ค.๖๒ lekarengo 120
156 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานประชุมการปรับโครงสร้างหลังจากที่ สนผ.กห.สำรวจฯ ๒๔ พ.ค.๖๒ lekarengo 114
157 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. รับรายงานตัวออกจากข้าราชการ วท.กห. เพื่อไปรับตำแหน่งใหม่ ๒๔ พ.ค.๖๒ lekarengo 152
158 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรฯ ๒๔ พ.ค.๖๒ lekarengo 108
159 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้าง วท.กห. ๒๒ พ.ค.๖๒ lekarengo 164
160 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำสัปดาห์ ๒๑ พ.ค.๖๒ lekarengo 118
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL