gallery2014-copy

PostHeaderIcon ภาพภารกิจ จก.วท.กห.

ภารกิจ จก.วท.กห.
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ๙ ก.พ.๖๔ lekarengo 56
2 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม นขต.วท.กห. เพื่อมอบนโยบายฯ ๑ มี.ค.๖๔ lekarengo 27
3 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรฯ ๑ มี.ค.๖๔ lekarengo 51
4 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. ประธานการประชุมคณะ อกวท.กห. (วัดผลและประเมินผล) ๒๓ ก.พ.๖๔ lekarengo 23
5 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. ประธานการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ ๒๒ ก.พ.๖๔ lekarengo 22
6 พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รอง ปล.กห.เป็นหัวหน้าคณะเยี่ยมชมมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ๑๙ ก.พ.๖๔ lekarengo 83
7 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศฯ ๑๘ ก.พ.๖๔ lekarengo 21
8 พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รอง ปล.กห. เป็นประธานการประชุมเรื่องการขอปิดกิจกรรมฯ๑๘ ก.พ.๖๔ lekarengo 21
9 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานประชุมแนวทางการพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับเงินฯ ๑๖ ก.พ.๖๔ lekarengo 22
10 พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รอง ปล.กห. เป็นประธานการประชุม อกมย.กห. ครั้งที่ ๑/๖๔ ๑๖ ก.พ.๖๔ lekarengo 51
11 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. ประธานการประชุมทบทวนการปฏิบัติงานของ กผค.,กลาง วท.กห.ฯ ๑๕ ก.พ.๖๔ lekarengo 29
12 ๑๒ ก.พ. ๖๔ วันคล้ายวันสถาปนา วท.กห. ครบปีที่ ๓๐ ๑๑ ก.พ.๖๔ lekarengo 34
13 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพฯ ๑๐ ก.พ.๖๔ lekarengo 28
14 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานฯ ๙ ก.พ.๖๔ lekarengo 24
15 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม บิดาของ นอ.รุ่งธรรม บัวแตง ๘ ก.พ.๖๔ lekarengo 52
16 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. ประธานการประชุมทบทวนการปฏิบัติงานของ สนป.วท.กห.ฯ ๘ ก.พ.๖๔ lekarengo 27
17 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. ประธานการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ ๘ ก.พ.๖๔ lekarengo 22
18 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็ประธานการประชุมหารือกับคณะผู้บริหาร บ.บางจากฯ ๕ ก.พ.๖๔ lekarengo 64
19 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับ บ.ปตท.ฯ ๔ ก.พ.๖๔ lekarengo 28
20 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรฯ ๔ ก.พ.๖๔ lekarengo 41
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL