gallery2014-copy

PostHeaderIcon ภาพภารกิจ จก.วท.กห.

ภารกิจ จก.วท.กห.
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
461 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นประธานการประชุม อกวท.กห.วัดผลและประเมินผลฯ ๑๗ มิ.ย.๕๙ lekarengo 407
462 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นประธานการประชุม อกวท.กห.บริหารงานวิจัยฯครั้งที่ ๒/๕๙ ๑๕ มิ.ย.๕๙ lekarengo 367
463 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานวิจัยฯ ๑๔ มิ.ย.๕๙ lekarengo 271
464 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นผู้แทน ปล.กห.วางพวงมาลาถวายสักการะฯ ๙ มิ.ย.๕๙ lekarengo 628
465 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศจำนวน ๑ นาย ๘ มิ.ย.๕๙ lekarengo 228
466 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ จำนวน ๕ นาย ๒๔ พ.ค. ๕๙ lekarengo 262
467 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นประธานการประชุม อกวท.กห.วัดผลและประเมินผลฯ ๒๓ พ.ค.๕๙ lekarengo 296
468 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.ทำพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ วท.กห. ประจำปี ๕๙ ๑๒ พ.ค.๕๙ lekarengo 440
469 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นประธานประดับเครื่องหมายพันเอกพิเศษ จำนวน ๑ นาย ๑๒ พ.ค.๕๙ lekarengo 320
470 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.เป็นประธานปิดกิจกรรมภาษาภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ ๕๙ ๒๙ เม.ย.๕๙ lekarengo 285
471 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.และคณะทำงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯเยื่ยมชมดูงานฯ ๒๖ เม.ย.๕๙ lekarengo 240
472 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.และคณะทำงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯเยื่ยมชมดูงานฯ ๒๖ เม.ย.๕๙ lekarengo 322
473 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน ๒๕ เม.ย.๕๙ lekarengo 314
474 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนฯ ๒๕ เม.ย.๕๙ lekarengo 293
475 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห พบปะกำลังพล วท.กห. ๒๐ เม.ย.๕๙ lekarengo 261
476 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.ร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่องกลไกเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ๑๙ เม.ย.๕๙ lekarengo 462
477 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน ๒๑ มี.ค.๕๙ lekarengo 352
478 คณะ นขต.สป.ในส่วน สป.(ศรีสมาน)ได้ให้การต้อนรับ พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร รมช.กห. ฯ ๑๘ มี.ค.๕๙ lekarengo 476
479 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นประธานเปิดการบรรยายการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนฯ ๑๔ มี.ค.๕๙ lekarengo 323
480 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นประธานการประชุม อกวท.กห.บริหาร ๑/๕๙ ๑๔ มี.ค.๕๙ lekarengo 295
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL