gallery2014-copy

PostHeaderIcon ภาพภารกิจ จก.วท.กห.

ภารกิจ จก.วท.กห.
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
501 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นผู้แทน ปล.กห.วางพวงมาลาถวายสักการะฯ ๙ มิ.ย.๕๙ lekarengo 649
502 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศจำนวน ๑ นาย ๘ มิ.ย.๕๙ lekarengo 246
503 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ จำนวน ๕ นาย ๒๔ พ.ค. ๕๙ lekarengo 278
504 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นประธานการประชุม อกวท.กห.วัดผลและประเมินผลฯ ๒๓ พ.ค.๕๙ lekarengo 316
505 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.ทำพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ วท.กห. ประจำปี ๕๙ ๑๒ พ.ค.๕๙ lekarengo 456
506 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นประธานประดับเครื่องหมายพันเอกพิเศษ จำนวน ๑ นาย ๑๒ พ.ค.๕๙ lekarengo 338
507 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.เป็นประธานปิดกิจกรรมภาษาภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ ๕๙ ๒๙ เม.ย.๕๙ lekarengo 297
508 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.และคณะทำงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯเยื่ยมชมดูงานฯ ๒๖ เม.ย.๕๙ lekarengo 258
509 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.และคณะทำงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯเยื่ยมชมดูงานฯ ๒๖ เม.ย.๕๙ lekarengo 337
510 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน ๒๕ เม.ย.๕๙ lekarengo 330
511 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนฯ ๒๕ เม.ย.๕๙ lekarengo 306
512 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห พบปะกำลังพล วท.กห. ๒๐ เม.ย.๕๙ lekarengo 276
513 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.ร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่องกลไกเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ๑๙ เม.ย.๕๙ lekarengo 481
514 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน ๒๑ มี.ค.๕๙ lekarengo 371
515 คณะ นขต.สป.ในส่วน สป.(ศรีสมาน)ได้ให้การต้อนรับ พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร รมช.กห. ฯ ๑๘ มี.ค.๕๙ lekarengo 497
516 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นประธานเปิดการบรรยายการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนฯ ๑๔ มี.ค.๕๙ lekarengo 345
517 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นประธานการประชุม อกวท.กห.บริหาร ๑/๕๙ ๑๔ มี.ค.๕๙ lekarengo 314
518 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นประธานการประชุม อกวท.กห.วัดผลและประเมินผลฯ ๑ มี.ค.๕๙ lekarengo 300
519 พล.ต.สมบัติ ประสานเกษม นวก.วท.กห.กล่าวเปิดในการทดสอบร่างกายข้าราชการ วท.กห.ประจำปี ๕๙ ๒๖ ก.พ.๕๙ lekarengo 729
520 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศจำนวน ๒ นาย ๑๗ ก.พ.๕๙ lekarengo 307
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL