gallery2014-copy

PostHeaderIcon ภาพภารกิจ จก.วท.กห.

ภารกิจ จก.วท.กห.
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
521 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นผู้แทน ปล.กห.วางพวงมาลาถวายสักการะฯ ๙ มิ.ย.๕๙ lekarengo 660
522 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศจำนวน ๑ นาย ๘ มิ.ย.๕๙ lekarengo 254
523 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ จำนวน ๕ นาย ๒๔ พ.ค. ๕๙ lekarengo 286
524 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นประธานการประชุม อกวท.กห.วัดผลและประเมินผลฯ ๒๓ พ.ค.๕๙ lekarengo 324
525 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.ทำพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ วท.กห. ประจำปี ๕๙ ๑๒ พ.ค.๕๙ lekarengo 463
526 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นประธานประดับเครื่องหมายพันเอกพิเศษ จำนวน ๑ นาย ๑๒ พ.ค.๕๙ lekarengo 348
527 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.เป็นประธานปิดกิจกรรมภาษาภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ ๕๙ ๒๙ เม.ย.๕๙ lekarengo 304
528 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.และคณะทำงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯเยื่ยมชมดูงานฯ ๒๖ เม.ย.๕๙ lekarengo 269
529 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.และคณะทำงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯเยื่ยมชมดูงานฯ ๒๖ เม.ย.๕๙ lekarengo 345
530 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน ๒๕ เม.ย.๕๙ lekarengo 338
531 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนฯ ๒๕ เม.ย.๕๙ lekarengo 314
532 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห พบปะกำลังพล วท.กห. ๒๐ เม.ย.๕๙ lekarengo 286
533 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.ร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่องกลไกเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ๑๙ เม.ย.๕๙ lekarengo 491
534 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน ๒๑ มี.ค.๕๙ lekarengo 381
535 คณะ นขต.สป.ในส่วน สป.(ศรีสมาน)ได้ให้การต้อนรับ พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร รมช.กห. ฯ ๑๘ มี.ค.๕๙ lekarengo 506
536 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นประธานเปิดการบรรยายการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนฯ ๑๔ มี.ค.๕๙ lekarengo 353
537 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นประธานการประชุม อกวท.กห.บริหาร ๑/๕๙ ๑๔ มี.ค.๕๙ lekarengo 322
538 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นประธานการประชุม อกวท.กห.วัดผลและประเมินผลฯ ๑ มี.ค.๕๙ lekarengo 307
539 พล.ต.สมบัติ ประสานเกษม นวก.วท.กห.กล่าวเปิดในการทดสอบร่างกายข้าราชการ วท.กห.ประจำปี ๕๙ ๒๖ ก.พ.๕๙ lekarengo 739
540 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศจำนวน ๒ นาย ๑๗ ก.พ.๕๙ lekarengo 318
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL