gallery2014-copy

PostHeaderIcon ภาพภารกิจ จก.วท.กห.

ภารกิจ จก.วท.กห.
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
581 จก.วท.กห.เป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ฯ ครั้งที่๑/๕๖ ๒๑ ก.พ. ๕๖ lekarengo 755
582 รอง ปล.กห.(๓)จก.วท.กห.และคณะเยี่ยมชมโนงงานประกอบรถยนต์ ๒๐ ก.พ. ๕๖ lekarengo 750
583 จก.วท.กห.และคณะ นขต.วท.กห.ร่วมทำพิธีประดับเครื่องหมายศนายทหารประทวนจำนวน ๒ นาย ๒๑ ก.พ. ๕๖ lekarengo 481
584 จก.วท.กห. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๔ นาย ๑๙ ก.พ. ๕๖ lekarengo 596
585 จก.วท.กห.ติดตามโครงการและฟังการบรรยายสรุปโครงการวิจัยน้ำเชื้อม้าแช่แข็ง ๑๙ ก.พ. ๕๖ lekarengo 764
586 รอง ปล.กห.(๓)และคณะได้เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์ ปรีชาถาวร ๑๘ ก.พ. ๕๖ lekarengo 675
587 จก.วท.กห. ทำพำธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน จำนวน ๒ นาย ๔ ก.พ. ๕๖ lekarengo 584
588 จก.วท.กห.ได้มอบผลงานวิจัยให้แก่ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า ที่ค่ายเสนาณรงค์ ๓๐ ม.ค. ๕๖ lekarengo 554
589 จก.วท.กห. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๑ นาย ๓ ม.ค.๕๖ lekarengo 566
590 ผอ.สวพ.ทบ. และคณะเข้าอวยพร จก.วท.กห. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕ ธ.ค. ๕๕ lekarengo 827
591 จก.วท.กห.มอบเสื้อคลุมให้แก่ข้าราชการ วท.กห. เพื่อเป็นของขวัญในวันปีใหม่ ๒๕๕๖ ๒๕ ธ.ค. ๕๕ lekarengo 738
592 จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน จำนวน ๓ นาย ๒๐ ธ.ค. ๕๕ lekarengo 560
593 จก.วท.กห.และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๑๙ ธ.ค. ๕๕ lekarengo 760
594 รอง ปล.กห.๓เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ ฯ ๑๘ ธ.ค.๕๕ lekarengo 673
595 จก.วท.กห.รับมอบของที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ๒๘ พ.ค. ๕๕ lekarengo 773
596 จก.วท.กห.เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมมารดา จ่าสิบเอกมนต์ชัย ดิษฐเกษม จว.นครนายก ๙ พ.ย.๕๕ lekarengo 730
597 จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรเป็นว่าที่ร้อยตรีหญิง ๒๑ พ.ย. ๕๕ lekarengo 741
598 จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องนายทหารชั้นสัญญาบัตร ๑๙ พ.ย. ๕๕ lekarengo 756
599 จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องหมายศนายทหารชั้นประทวน จำนวน ๑ นาย lekarengo 676
600 จก.วท.กห. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร เป็นว่าที่ ร.ต.หญิง ๑ พ.ย. ๕๕ lekarengo 754
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL