gallery2014-copy

PostHeaderIcon ภาพภารกิจ จก.วท.กห.

ภารกิจ จก.วท.กห.
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
601 จก.วท.กห.ประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนจำนวน ๑ นาย ๒๐ พ.ค. ๕๔ lekarengo 781
602 จก.วท.กห. ทำพิธีประดับเครื่องหมายศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ว่าที่ ร.ต.หญิง ๓ มิ.ย. ๕๔ lekarengo 698
603 จก.วท.กห. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวน ๓ นาย ๓๑ พ.ค. ๕๔ lekarengo 821
604 จก.วท.กห.ได้มอบของที่ระลึกในการทำกิจกรรม ๕ ส ของวท.กห. ๒ พ.ค. ๕๔ lekarengo 678
605 จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน ๑๙ เม.ย. ๕๔ lekarengo 682
606 รองจก.วท.กห.(๑)และคณะได้ไปดูงาน ณ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ๒๒ มี.ค. ๕๔ lekarengo 793
607 จก.วท.กห.ทำพีธีประดับเครื่องหมาย ราชองครักษ์ ให้แก่ พันเอกศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ ๔ เม.ย. ๕๔ lekarengo 898
608 รองจก.วท.กห.(๒)เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับพลังงานทดแทน ๒๔ มี.ค.๕๔ lekarengo 629
609 จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน จำนวน ๒ นาย ๑๖ มี.ค. ๕๔ lekarengo 588
610 จก.วท.กห. มอบเงินและสิงของสนับสนุนงานกาชาดให้แก่สมาคมภริยาข้าราชการ สป. ประจำปี ๕๔ ๑๐ มี.ค. ๕๔ lekarengo 694
611 จก.วท.กห.และ นขต.ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมของ รอง ปล.กห.(๑) ที่ได้มาตรวจเยี่ยมหน่วย ๑ มี.ค. ๕๔ lekarengo 653
612 จก.วท.กห.มอบผลงานวิจัยที่ วท.กห.วิจัย ให้แก่รองแม่ทัพภาค ๔ ที่ค่ายเสนาณรงค์ ๓ มี.ค. ๕๔ lekarengo 1684
613 จก.วท.กห.ประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ ชั้นประทวนจำนวน ๔ นาย ๒๔ ก.พ. ๕๔ lekarengo 748
614 จก.วท.กห.และคณะเป็นประธานงานฟังสวดอภิธรรม บิดา พ.อ.สถาพร วัจนะรัตน์ lekarengo 1347
615 จก.วท.กห. ร่วมพิธีเปิดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อ ๒ ก.พ. ๒๕๕๔ lekarengo 735
616 รอง จก.วท.กห. ๒ เป็นประธานเปิด การประชุมเรื่อง ประชาคมอาเซียนกับผลกระทบด้านความมั่นคง เมื่อ ๒๗ ม.ค. lekarengo 1590
617 จก.วท.กห.เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการสนทนาภาษาจีนสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ ๑ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๕๔ lekarengo 682
618 ผอ.ศวพท.วท.กห.และคณะ เข้าอวยพร จก.วท.กห.เนื่องในเทศการปีใหม่ ๒๕๕๔ เมื่อ ๕ ม.ค. ๕๔ lekarengo 827
619 จก.วท.กห.ประดับเครื่องหมายศ ว่าที่ พ.ท.หญิง ๔ ม.ค. ๕๔ lekarengo 841
620 จก.วท.กห.อวยพรอดีตผู้บังคับบัญชาเนื่องในเทศการปีใหม่ ๒๕๕๔ ๒๗ ธ.ค.๕๔ lekarengo 898
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL