PostHeaderIcon พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรฯ ๒๒ ก.ค.๖๒

22-7-2019-1

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวน ๒ นาย ชั้นยศ

พันโท, เรืออากาศเอก และประดับยศนายทหารชั้นประทวนจำนวน ๑ นาย ชั้นยศ สิบตรี

22-7-2019-2

22-7-2019-3

22-7-2019-4

22-7-2019-5

22-7-2019-6

22-7-2019-7

22-7-2019-8

22-7-2019-9

22-7-2019-10

22-7-2019-11

22-7-2019-12

22-7-2019-13

22-7-2019-14

22-7-2019-15

22-7-2019-16

22-7-2019-17

22-7-2019-18

22-7-2019-19

22-7-2019-20

22-7-2019-21

22-7-2019-22

22-7-2019-23

22-7-2019-24

22-7-2019-25

22-7-2019-26

22-7-2019-27

22-7-2019-28

22-7-2019-29

22-7-2019-30

22-7-2019-31

22-7-2019-32

22-7-2019-33

22-7-2019-34

22-7-2019-35

22-7-2019-36

22-7-2019-37

22-7-2019-40

22-7-2019-41

22-7-2019-42

22-7-2019-43

22-7-2019-44