PostHeaderIcon พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ กห.สหรัฐฯ ๘ ส.ค.๖๒

8-8-2019-1

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ กห.สหรัฐฯ ที่ได้เข้าพบเพื่อหารือเรื่องความร่วมมือ

ด้านการวิจัย และเรื่องการนำผลงานวิจัยมาจัดแสดงในงาน Crimson Viper 2019 และคุยกันถึงเรื่องการจัดงานที่ผ่านมา

และความร่วมมือเรื่องงานวิจัยในอนาคตของ กห.ไทย กับ กห.สหรัฐฯ ในเวลา ๐๘๓๐ คณะ วท.กห. กับคณะ กห.สหรัฐฯ

ได้ให้การต้อนรับ นายคริสเตียน เรเรน บาร์เกดโต เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐชิลี ประจำประเทศไทย ที่ได้มาร่วมในพิธี

เปิดงาน Crimson Viper 2019 และร่วมชมผลงานวิจัยที่ได้นำมาจ้ดแสดงในครั้งนี้

8-8-2019-2

8-8-2019-3

8-8-2019-5

8-8-2019-6

8-8-2019-7

8-8-2019-8

8-8-2019-9

8-8-2019-10

8-8-2019-11

8-8-2019-12

8-8-2019-13

8-8-2019-14

8-8-2019-15

8-8-2019-16

8-8-2019-17

8-8-2019-18

8-8-2019-19

8-8-2019-20

8-8-2019-21

8-8-2019-22

8-8-2019-23

8-8-2019-24

จก.วท.กห.และคณะให้การต้อนรับ เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐชิลี ประจำประเทศไทย

8-8-2019-25

8-8-2019-27

8-8-2019-28

8-8-2019-29

8-8-2019-30

8-8-2019-31

8-8-2019-32

8-8-2019-33

8-8-2019-34

8-8-2019-35

8-8-2019-36

8-8-2019-37

8-8-2019-38

8-8-2019-39

8-8-2019-40

8-8-2019-41

8-8-2019-42

8-8-2019-43

8-8-2019-44

8-8-2019-45

8-8-2019-46

8-8-2019-47

8-8-2019-48

8-8-2019-49

8-8-2019-50

8-8-2019-51

8-8-2019-52

8-8-2019-53

8-8-2019-54