gallery2014-copy

PostHeaderIcon พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ๙ ก.พ.๖๔

1-3-2021-1

พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ให้กับข้าราชการ สร.และ สป.

ณ ห้องพินิตประชานาถ โดยมีข้าราชการของ วท.กห. และอดีตผู้บังคับบัญชา วท.กห. ได้รับพระราชทานในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม นขต.วท.กห. เพื่อมอบนโยบายฯ ๑ มี.ค.๖๔

2-3-2021-64

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม นขต.วท.กห. เพื่อมอบนโยบายสั่งการจาก ปล.กห.

ในการประชุม นขต.สป. ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...