gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. มอบให้ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม อกวท.กห.ฯ ๑๖ ก.พ.๖๔

18-2-2021-1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. มอบให้ พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. (๑) เป็นประธานการประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทหาร กระทรวงกลาโหม (อกวท.กห. บริหาร)

ครั้งที่๑/๖๔

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รอง ปล.กห. เป็นประธานการประชุมเรื่องการขอปิดกิจกรรมฯ๑๘ ก.พ.๖๔

18-2-2021-1

พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รอง ปล.กห. (๒) เป็นประธานการประชุมเรื่องการขอปิดกิจกรรมงานวิจัยปืนเล็ก

อ่านเพิ่มเติม...