gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ต.จตุพร ไชยศรี รอง จก.วท.กห.เป็นประธานการประชุมเช็ตพื้นที่จัดทำศูนย์ข้อมูล วท.กห. ๑๔ ก.พ.๖๓

14-2-2020-1

พล.ต.จตุพร ไชยศรี รอง จก.วท.กห. (๑) เป็นประธานการประชุมกับคณะเจ้าหน้าที่ ศวพท.วท.กห. เพื่อดูพื้นที่ในส่วนของ

ศวพท.วท.กห. (กล้วยน้ำไท) เพื่อทำห้องประชุม video-conference และ ทำศูนย์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. และคณะ เยี่ยมคำนับ เสธ.ทอ..ฯ ๑๓ ก.พ.๖๓

13-2-2020-65

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.อ.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง เสนาธิการทหารอากาศ

เพื่อประชุมหารือการดำเนินงานด้านมาตรฐานการวิจัยและพัฒนาการทหารและการมาตรฐานทางทหาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ

จากกองทัพอากาศเข้าร่วมการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...