gallery2014-copy

PostHeaderIcon คณะ นขต.วท. เข้าอวยพร จก.วท.กห. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ๑๕ ม.ค. ๔๕

15-01-2013-1

คณะ นขต.วท.กห. เข้าอวยพร จก.วท.กห. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon การอบรมศีลธรรมแก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการในสังกัด สป.

11-1-2013-32

พล.ต.สัมพันธ์ ธัญญพืช ผทค.สป.ช่วยปฏิบัติราชการที่ วท.กห.อีกหน้าที่หนึ่ง ช่วยปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ สน.ผบ.วท.กห.

เป็นประธาน ในการอบรมศีลธรรมในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...