gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรฯ ๑ มี.ค.๖๔

2-3-2021-1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน

จำนวน ๒ นาย ชั้นยศ น.อ. และ จ.ส.อ.

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมพิจารณาทบทวนการปรับโครงสร้างฯ ๒๕ ก.พ.๖๔

25-1-2-2021-1

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมพิจารณาทบทวนการปรับโครงสร้างการจัดและอัตรา

กำลังพลของ วท.กห. ที่ผ่านมา เพื่อให้การทำงานไม่ซ้ำซ้อนและมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...