gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.อ.นภนต์ สร้างสมบุญ รอง ปล.กห.(๒) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมฯ ๙ ม.ค.๖๓

9-1-2020-242

พล.อ.นภนต์ สร้างสมบุญ รอง ปล.กห.(๒) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ในส่วนของ วท.กห. พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. ได้ชี้แจงเรื่องขั้นตอนการขอร่วมโครงการวิจัย และงานาตรฐาน

ก่อนสู่สายการผลิต การประชุมครั้งนี้ได้เชิญภาคเอกชนจากสมาคมต่างๆที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเข้าร่วมหารือ

และแสดงศักยภาพในการผลิต ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังและข้อปัญหาขัดข้องที่เกิดกับภาคเอกชน

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมเพื่อบูรณาการงานมาตรฐานฯ ๙ ม.ค.๖๓

9-1-2020-169

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมเพือบูรณาการงานมาตรฐานทางทหาร ของ กมย.กห. กับ

กมย.เหล่าทัพ และขอความคิดเห็นจากเหล่าทัพ

อ่านเพิ่มเติม...