gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนฯ ๒๐ ส.ค.๖๒

20-8-2019-2

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนที่เลื่อนยศสุงขึ้น

จำนนวน ๑ นาย ชั้นยศจ่าสิบเอก

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. ได้มีนโยบายจัดเลี้ยงอาหารเช้าข้าราชการ วท.กห.ก่อนรวมแถวฯ ๒๐ ส.ค.๖๒

20-8-2019-51

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. ได้มีนโยบายจัดเลี้ยงอาหารเช้าข้าราชการ วท.กห.ก่อนรวมแถว

อ่านเพิ่มเติม...