gallery2014-copy

PostHeaderIcon ภาพภารกิจ จก.วท.กห.

ภารกิจ จก.วท.กห.
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศษฐ รอง ปล.กห.(๒) เป็นประธานการประชุม กมย.กห. วาระพิเศษ ๓๑ ก.ค.๖๒ lekarengo 45
22 พล.ต.ณัฏฐพล จันทรสอกลิ่น ผอ.ศวพท.วท.กห. ต้อนรับนายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยฯ ๒๓ ก.ค.๖๒ lekarengo 41
23 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. จก.วท.กห. ต้อนรับนายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยฯ ๒๓ ก.ค.๖๒ lekarengo 39
24 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. ได้มีนโยบายจัดเลี้ยงอาหารเช้าข้าราชการ วท.กห.ก่อนรวมแถวฯ ๒๓ ก.ค.๖๒ lekarengo 45
25 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรฯ ๒๒ ก.ค.๖๒ lekarengo 38
26 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ วท.กห. ๑๙ ก.ค.๖๒ lekarengo 68
27 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดงาน CV 2019 ๑๘ ก.ค.๖๒ lekarengo 39
28 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานประชุมคณะทำงานวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ๑๘ ก.ค.๖๒ lekarengo 41
29 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานประชุมคณะทำงานวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ๓ ก.ค.๖๒ lekarengo 44
30 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. จก.วท.กห. ต้อนรับผู้ช่วยฑูตอิสราเอลเข้าเยี่ยมคำนับฯ ๒ ก.ค.๖๒ lekarengo 50
31 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. จก.วท.กห. ไปตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยที่ ทร. รับผิดชอบ ๒๗ มิ.ย.๖๒ lekarengo 57
32 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. จก.วท.กห. ไปตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยที่ ทร. รับผิดชอบ ๒๗ มิ.ย.๖๒ lekarengo 51
33 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำสัปดาห์ ๑ ก.ค.๖๒ lekarengo 58
34 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนฯ ๒๘ มิ.ย.๖๒ lekarengo 62
35 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม อกวท.กห.บริหาร ๒๕ มิ.ย.๖๒ lekarengo 44
36 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (Work Manual) ๒๕-๒๗ มิ.ย.๖๒ lekarengo 41
37 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำสัปดาห์ ๒๔ มิ.ย.๖๒ lekarengo 56
38 พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรฯ ๒๑ มิ.ย.๖๒ lekarengo 93
39 พล.อ.อ.ปรเมศร์ เกษโกวิท รอง ปล.กห. เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและการสาธิตฯ ๒๐ มิ.ย.๖๒ lekarengo 301
40 พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ รอง ปล.กห.๔ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานยุทโธปกรณ์ฯ ๑๗ มิ.ย.๖๒ lekarengo 50
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL