gallery2014-copy

PostHeaderIcon ภาพภารกิจ จก.วท.กห.

ภารกิจ จก.วท.กห.
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
441 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานวิจัยฯ ๑๔ มิ.ย.๕๙ lekarengo 265
442 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นผู้แทน ปล.กห.วางพวงมาลาถวายสักการะฯ ๙ มิ.ย.๕๙ lekarengo 619
443 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศจำนวน ๑ นาย ๘ มิ.ย.๕๙ lekarengo 220
444 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ จำนวน ๕ นาย ๒๔ พ.ค. ๕๙ lekarengo 254
445 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นประธานการประชุม อกวท.กห.วัดผลและประเมินผลฯ ๒๓ พ.ค.๕๙ lekarengo 289
446 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.ทำพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ วท.กห. ประจำปี ๕๙ ๑๒ พ.ค.๕๙ lekarengo 435
447 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นประธานประดับเครื่องหมายพันเอกพิเศษ จำนวน ๑ นาย ๑๒ พ.ค.๕๙ lekarengo 311
448 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.เป็นประธานปิดกิจกรรมภาษาภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ ๕๙ ๒๙ เม.ย.๕๙ lekarengo 281
449 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.และคณะทำงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯเยื่ยมชมดูงานฯ ๒๖ เม.ย.๕๙ lekarengo 231
450 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.และคณะทำงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯเยื่ยมชมดูงานฯ ๒๖ เม.ย.๕๙ lekarengo 315
451 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน ๒๕ เม.ย.๕๙ lekarengo 305
452 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนฯ ๒๕ เม.ย.๕๙ lekarengo 289
453 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห พบปะกำลังพล วท.กห. ๒๐ เม.ย.๕๙ lekarengo 253
454 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.ร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่องกลไกเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ๑๙ เม.ย.๕๙ lekarengo 455
455 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน ๒๑ มี.ค.๕๙ lekarengo 342
456 คณะ นขต.สป.ในส่วน สป.(ศรีสมาน)ได้ให้การต้อนรับ พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร รมช.กห. ฯ ๑๘ มี.ค.๕๙ lekarengo 468
457 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นประธานเปิดการบรรยายการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนฯ ๑๔ มี.ค.๕๙ lekarengo 315
458 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นประธานการประชุม อกวท.กห.บริหาร ๑/๕๙ ๑๔ มี.ค.๕๙ lekarengo 285
459 พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห เป็นประธานการประชุม อกวท.กห.วัดผลและประเมินผลฯ ๑ มี.ค.๕๙ lekarengo 280
460 พล.ต.สมบัติ ประสานเกษม นวก.วท.กห.กล่าวเปิดในการทดสอบร่างกายข้าราชการ วท.กห.ประจำปี ๕๙ ๒๖ ก.พ.๕๙ lekarengo 697
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL